mentalitet

 Attityd!

Världens roligaste lilla hund!

Stort mod och självförtroende, i liten, söt förpackning. "Förpackningen" kan vara falsk varudeklaration, för bakom den döljer sig en jägare med skärpa och dådkraft!

Det är klart att den är självständig och besitter stort mod, den var ju från början "skräddarsydd" för grytjakt! I grytjakt ska hunden gå ner ensam under jord, och konfrontera räv eller grävling. Den måste fatta alla beslut själv, och det måste gå fort. Den kan ju inte stå där nere under jord och invänta kommandon. Med detta i bakhuvudet, är det lätt att förstå varför en liten jack russell än idag är så självständig och modig.

Jack Russelln är en aktiv och intelligent hund. Den mår bra av att jobba med hjärnan, och blir tröttare av det än om man skulle tokspringa med den. Jag lovar, den orkar springa längre än du!

Det är en positiv hund, förväntansfull och glad möter den de flesta utmaningar. Man ska vara medveten om att jaktinstinkten finns där, även om man inte tänkt använda hunden till jakt. Jaktinstinkten utgör en motor hos hunden, och den motorn kan användas till så mycket annat! Agility, spår o eftersök t.ex.

I mångt och mycket blir ju hunden vad man gör den till, och det är viktigare att slappna av mycket med den i början, än det är att aktivera den. Se till att du har en lugn, trygg och harmonisk hund. Mycket kärlek, tydliga gränser!

Det är viktigt att jobba mycket med kontakten, så att man övertygar hunden om att "vi gör tillsammans", istället för att få en hund som "Kan själv"! Lek och aktivitet börjar och slutar när du bestämmer det!

Varje dag är ny positiv utmaning för en Jack Russell. Tänk dig att vakna varenda dag, genom att sätta dig upp i sängen och utbrista: "Jaa! En ny dag!! Nya möjligheter, nya utmaningar, säkerligen nya regler också..."

Man får styra glädjen över en ny dag till insikten om att hunden inte bestämmer ett skvatt, idag heller!

Vi uppfödare har ett stort ansvar när det gäller mentaliteten. Rasen har ett oförtjänt dåligt rykte i vissa kretsar, och det är viktigt att stor hänsyn tas till mentaliteten hos våra avelsdjur. Vi har också ett stort ansvar att se till att de som vill köpa en valp inte är oförberedda på hur rasen är.

Vi ska ha trygga, stabila och trevliga jack Russlar ute i samhället!

Här följer en kort beskrivning av alla moment under en MH-bana. Man har hela tiden en testledare vid sin sida, som talar om för en hur man ska agera i de olika momenten. Figuranter är dom personer som finns längst banans olika stationer, och till sist har vi mentalbeskrivaren som står en bit ifrån och iakttar hundens reaktioner.

MH = Mentalbeskrivning, hund.

Vad innebär "känd mental status"?

Hundens beteende beskrivs i olika situationer, händelser och överraskningsmoment längst en bana lagd av utbildad personal. Med hjälp av en 5-gradig skala protokollförs hundens reaktioner.

1. Kontakt.

I detta moment beskrivs hundens tillgänglighet. Den får hälsa på testledaren, som klappar den och känner på den. Testledaren tar också hunden och går iväg en liten bit, för att se om den följer med och är samarbetsvillig.

Även om mentalbeskrivningen har sina begränsningar i att avslöja vad som är medfött, alternativt inlärt reaktionsmönster i en testsituation, får den ändå anses vara det bästa hjälpmedel vi har idag att studera hur det ser ut mentalt i rasen.

2. Lek

Testledaren och matte/husse leker med hunden med hjälp av en trasa. Leklusten och samarbetsviljan beskrivs.

3. Förföljande

En trasa monterad i ett snöre dras i en sick-sack bana, och hundens vilja att förfölja/gripa beskrivs.

4. Aktivitet.

Är egentligen passivitet. Hundens förmåga att slappna av när ingenting händer beskrivs.

5. Avståndslek

En figurant utklädd i ett stort skynke leker på lite avstånd, och beter sig för hunden lite konstigt. Här beskrivs hundens nyfikenhet för vad som händer, samarbetsvilja till lek med främlingen, och eventuellt hot och aggression mot den konstiga figuranten beskrivs också.

6. Överraskning

En overall monterad på en ställning, dras snabbt upp i stående ställning, och hundens reaktion beskrivs. Här ges hunden all tid den behöver för att avreagera sig.

7. Ljudkänslighet

Kedjor och/eller grytlock dras över korrugerad plåt, och hundens reaktion på oväsendet beskrivs. Även här ges all tid som behövs för att avreagera.

8. Spöken

Två figuranter är utklädda i stora vita lakan. På huvudet har dom en spann med målade stora svarta ögon. Det kommer fram bakifrån varsitt träd och rör sig sakta emot hunden. Några meter framför hunden vänder de sig om, med ryggen mot hunden. Hundens hot, agg, rädsla, nyfikenhet och förmåga att hålla koll på båda spöken beskrivs. Spöken kläs av och "avslöjas" vara människor, och hundens reaktion på det beskrivs också.

9. Leklust

Efter den mentala påfrestning som ovanstående moment inneburit för hunden, beskrivs nu återigen viljan att leka.

10. Skott

En gömd skytt skjuter medan hunden leker och medan den är kopplad och passiv. Detta är det enda moment som innehåller flera delmoment, men som bedöms och beskrivs sammanslaget. Hundens reaktion beskrivs, och eftersom detta är ett test för brukshundar ursprungligen, så anses det av vissa att kryss i ruta 1 är det enda som accepteras (dvs hunden ignorerar skottet, och leker vidare). Här vill vi gärna poängtera skilllnaden mellan en brukshund och vår ras, som ju faktiskt är en jaktras. En jakthund som totalt ignorerar skottet är mer onormalt än en som vill kontrollera situationen innan eventuell lek upptas igen. Ofta kan man se en positiv förväntan hos hunden, även om den aldrig har jagat på riktigt! Hur som helst, så är inget resultat godkänt eller icke godkänt. Alla siffror är enbart en beskrivning av hundens reaktioner. Dessutom är det tolkat och bedömt av en människa, vilket omöjliggör en helt objektiv och standardiserad bedömning.

Kontakta din lokala Brukshundklubb om du är intresserad av att göra ett MH med din hund. Vi uppmuntrar till det, det är fantastiskt lärorikt och intressant!