Arkiv 14

Vi startade året med att åka till Rom ett par dagar i januari. Fantastisk stad! Vi kastade ett mynt i fontana di Trevi, vilket ska betyda att man återvänder. Det gör vi gärna!

I februari åkte vi till Sydsvenska Terrierklubbens årsmöte, där jag blev förärad Terrierklubbens Uppfödarmedalj! Mycket stolt uppfödare!